Skip to Content

Abreviacions dels dies de la setmana i mesos

Aprofito per comentar aquí que he suggerit uns canvis molt visibles que m'han comentat els lingüistes de la Diputació de Barcelona i que afecta a tots els calendaris de totes les webs fetes amb Drupal :D Es tracta dels diminutius dels dies de la setmana i dels mesos.

Actualment s'està abreviant malament el dilluns i el dimarts, a més, hi ha un ús incorrecte dels punts perquè seguint la norma general d'ús de les abreviatures, les dels dies de la setmana sempre porten punt final.

- Incorrecte:
Dilluns --> Dll
Dimarts --> Dm

- Correcte:
dilluns --> dl.
dimarts --> dt.

Sobre l'ús de la majúscula i la minúscula la primera lletra va en majúscula quan la paraula sencera també hi aniria i minúscula quan no, i en aquest cas concret s'ha de traduir amb minúscula encara que el literal en anglès estigui en majúscula perquè els noms dels dies i dels mesos amb anglès van amb majúscula però en català van amb minúscula. Només es correcte l'ús de la majúscula que sigui el principi d'una frase, i no en un desplegable d'opcions o un calendari.

Sobre les abreviacions dels mesos s'aplica el mateix, i cal tenir en compte que s'utilitza febrer --> febr. i no pas feb., agost --> ag. i no pas ago., i que els mesos març, maig i juny no s’abreugen.

Per tant he enviat els següents suggeriments pendents d'aprovació:
- He corregit totes les abreviatures per les correctes.
- He afegit el punt final a totes les abreviatures.
- He abreviat sempre amb minúscula com es fa majoritàriament en català.
- He traduït tots els dies i mesos descontextualitzats amb minúscula.

Teniu els suggeriments fets a http://localize.drupal.org pendents d'aprovació .)

Pel que em comenten el tema de traduir els mesos i dies en minúscula es discutible perquè depèn del context i en podem parlar però la resta està molt clar a nivell de normativa.

Més informació:
- IEC mesos
- gencat dies
etc...

imatge de Oriol_e9g

Com que el fet de canviar

Com que el fet de canviar tots els dies i mesos a minúscula pot ser discutible també he suggerit el mateixos canvis amb majúscules perquè accepteu una de les dues versions.

Tot i així els nostres lingüistes aposten per la minúscula si es vol ser purista.

Podeu veure un exemple de bona traducció al Google Calendar on estan els mesos i dies amb minúscules i les abreviacions amb minúscula i punt final.